Zoznam úloh

# Úloha Max. body
1. Silný lom popis: 9
2. Supravodivé kyvadlo popis: 9
3. Elektromagnetismus popis: 9

Archív zadaní