FX je špeciálnou časťou Fyzikálneho korešpodenčného seminára.

Myšlienka FX, špeciálnej kategórie určenej naozaj motivovaným študentom, ktorým nestačia ani tie najťažšie úlohy z FKS, siaha do roku 2001, kedy si Matúš Medo a Daniel Nagaj povedali, že vytvoria podobnú súťaž. Tá sa neujala, keďže mala iba troch riešiteľov.

Prvý skutočný ročník súťaže FX tak prebehol až v školskom roku 2005/2006, kedy bola myšlienka súťaže vzkriesená** Jakubom Závodným**, v tej dobe prvákom na Oxforde. Jakub riešil ako stredoškolák všetky semináre Trojstenu, a hoci študoval matematiku a informatiku jeho "srdcovkou" zostala fyzika. Keďže ako študent Oxfordu nemohol zasahovať to "denného chodu" seminára, tak sa rozhodol, že "svoj dlh" Trojstenu splatí tak, že vytvorí pre pomerne silnú generáciu FKS riešiteľov (Tomáša Bzdušeka, Beátu Hergelovú, Marcelu Hrdú, Jakuba Imrišku, Marcela Kucharíka, Maťa Kravca a Petra Perešíniho) sadu desatich úloh, ktoré mali možnosť priebežne riešiť po celý rok až do sústredenia. Celý prvý ročník FX prebehol pod jeho réžiou. Vzorové riešenia posielal iba riešiteľom, tie sa neskôr základom pre vznik Zbierky FX.

To čo Jakuba pohľadom mimoriadne teší, je že všetci riešitelia prvého ročníka sa neskôr stali PhD študentmi a s výnimkou troch všetci úspešne reprezentovali Slovensko na IPhO. Jakub súčasným vedúcim taktiež prezradil, že je mimoriadne rád, že v rovnakom meste ako on (Zürichu) pôsobia aj dvaja riešitelia FX (Tomáš a Jakub Imriška) na ETH v Zürichu.

Následne FX zažívalo zlaté časy. Riešitelia FX za štyri roky priniesli deväť medailí z Medzinárodnej fyzikálnej olympiády. Z FX sa stala samostatná fungujúca časť semináru FKS, ktorá už prestala byť iba "zábavkou" pre zopár ľudí. Organizátori FX vedení Tomášom Bzdušekom vydali Zbierku FX obsahujúcu zadania a riešenia FX príkladov. Z FX sa stala súťaž s pomerne unikátnym charakterom. Vzorové riešenia neboli prístupné, takže jedinou možnosťou bolo naozaj iba príklad úspešne vyriešiť.

To čo však z FX robí naozaj špecifickú súťaž je iteratívny spôsob riešenia príkladov, ten odlišuje FX od iných korešpondenčných seminárov na Slovensku a v zahraničí. Riešiteľ tak má možnosť skutočne napredovať svojím vlastným tempom v riešení problémov zasahujúcich až do učiva prvých ročníkov vysokej školy, no stále vyriešiteľných aj pre stredoškolského študenta.

Vaše otázky smerujte na fx ~ fks ~ sk.

V prípade, ak potrebujete kontaktovať konkrétneho organizátora, vyhľadajte si jeho mailovú adresu v časti Organizátori.

FX sídli podobne ako FKS na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky.

Kde sme

Korešpondenčná adresa:

FX, FKS, KTFDF FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Slovenská republika

Čas poslednej úpravy: 29. október 2015 15:06