Vaše otázky smerujte na fx ~ fks ~ sk.

V prípade, ak potrebujete kontaktovať konkrétneho organizátora, vyhľadajte si jeho mailovú adresu v časti Organizátori.

FX sídli podobne ako FKS na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky.

Korešpondenčná adresa:

FX, FKS, KTFDF FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Slovenská republika

Čas poslednej úpravy: 29. október 2015 18:27