FX je podobne ako FKS organizované skupinou nadšených organizátorov (tzv. FKSákov) pracujúcich čisto na dobrovoľnej báze, ktorí sa vo FX komunite nazývajú vedúci. Väčšina z nás sú bývalí riešitelia FKS. FX taktiež ďakuje všetkým bývalým organizátorom, ktorí sa počas predchádzajúcich vyše 10 rokov existencie FX starali o jeho bezproblémový chod.

...

Martin Gažo, hlavný organizátor

Maťo
4. ročník, Cambridge, Fyzika
martin.gazo ~ trojsten ~ sk
Maťo študuje štvrtý ročník fyziky a v súčastnosti je aj hlavným organizátorom FX, ktoré kedysi riešil ako stredoškolák. Momentálne sa venuje atómovej fyzike, kde ho zaujíma najmä many-body fyzika. Vo voľnom čase rád lieta alebo tancuje.


...

Matej Badin

Maťo
4. ročník, FMFI UK, Fyzika
matob ~ fks ~ sk
Pre Maťa sú bývalí vedúci FKS dodnes obrovským zdrojom motivácie. Vo FKS, UFO má momentálne na starosti fyziku, výber príkladov a snaží sa vymýšlať rôzne spôsoby, ako posunúť FKS a Trojsten ďalej. Pomáha organizovať Jarnú školu FX a Letnú školu FKS. Okrem toho spoluvedie TMF tím na GJH, venuje sa Krúžku Fyzikálnej olympiády a množstvu ďalších vecí.

...

Jakub Imriška

Kubo
ETH Zürich
Exriešiteľ Trojsten-ovej trojky, exFKSák, absolvent teoretickej fyziky na FMFI UK, spoluautor Zbierky FX, v súčasnosti doktorand na ETH Zürich a FX organizátor vo výslužbe. Medzi aktuálne zábavky patrí vymýšľanie výletov pre ďalších exFX vedúcich.

...

Peter Vanya

University of Cambdrige
peter ~ vanya ~ fks ~ sk
Peťo vyštudoval fyziku na Imperial College London a v Cambridgi, kde teraz v rámci PhD modeluje procesy v palivových článkoch. Na vysokej škole sa okrem Trojstenu venoval aj Oxbridge Admissions, ktoré spoluzakladal. Počas liet pomáhal s budovaním programu TalentGuide a stážoval v J.P Morgan a slovenskom startupe Vestigen. Spolu s Matejom a Kubom organizujú Jarnú školu FX. V Trojstene poskytuje support fundraisingovému tímu.

Čas poslednej úpravy: 7. január 2020 20:18