FX je podobne ako FKS organizované skupinou nadšených študentov (tzv. FKSákov) pracujúcich čisto na dobrovoľnej báze, ktorí sa vo FKS komunite nazývajú vedúci. Väčšina z nás sú bývalí riešitelia FKS. FKS taktiež ďakuje všetkým bývalým organizátorom, ktorí sa počas predchádzajúcich 30 rokov existencie FKS starali o jeho bezproblémový chod.

...

Matej Badin

Maťo
4. ročník, FMFI UK, Fyzika
matob ~ fks ~ sk
Pre Maťa sú bývalí vedúci FKS dodnes obrovským zdrojom motivácie. Vo FKS, UFO a FX má momentálne na starosti fyziku, výber príkladov a snaží sa vymýšlať rôzne spôsoby, ako posunúť FKS a Trojsten ďalej. Pomáha organizovať Jarnú školu FX a Letnú školu FKS. Okrem toho spoluvedie TMF tím na GJH, venuje sa Krúžku Fyzikálnej olympiády a množstvu ďalších vecí.


...

Jakub Bahyl

Kubo
5. ročník, FMFI UK, Fyzika
kubo ~ fks ~ sk
Kubo má pod palcom organizáciu nášho Fyzikálneho Náboja. Jeho hlavným cieľom je posunúť Náboj na medzinárodný level, čo sa možno podarí už tento rok v novembri. Inak spolu s Matejom a Peťom držia pri živote Jarnú školu FX. Okrem toho je Kubo teamleadrom TMFáckeho družstva, ktoré sa bude snažiť reprezentovať práve FKS.

A na záver, Kubo má veľmi rád hudbu a rád sa s vami porozpráva úplne o čomkoľvek od počasia až po filozofiu :)


...

Jakub Imriška

Kubo
ETH Zürich
Exriešiteľ Trojsten-ovej trojky, exFKSák, absolvent teoretickej fyziky na FMFI UK, spoluautor Zbierky FX, v súčasnosti doktorand na ETH Zürich a FX organizátor vo výslužbe. Medzi aktuálne zábavky patrí vymýšľanie výletov pre ďalších exFX vedúcich.

...

Peter Vanya

Petrík
University of Cambdrige
peter ~ vanya ~ fks ~ sk
Peťo vyštudoval fyziku na Imperial College London a v Cambridgi, kde teraz v rámci PhD modeluje procesy v palivových článkoch. Na vysokej škole sa okrem Trojstenu venoval aj Oxbridge Admissions, ktoré spoluzakladal. Počas liet pomáhal s budovaním programu TalentGuide a stážoval v J.P Morgan a slovenskom startupe Vestigen. Spolu s Matejom a Kubom organizujú Jarnú školu FX. V Trojstene poskytuje support fundraisingovému tímu.

Čas poslednej úpravy: 10. júl 2017 12:00