FX je podobne ako FKS organizované skupinou nadšených organizátorov (tzv. FKSákov) pracujúcich čisto na dobrovoľnej báze, ktorí sa vo FX komunite nazývajú vedúci. Väčšina z nás sú bývalí riešitelia FX. FX taktiež ďakuje všetkým bývalým organizátorom, ktorí sa počas predchádzajúcich vyše 10 rokov existencie FX starali o jeho bezproblémový chod.

...

Martin Gažo, hlavný organizátor

Maťo
PhD štúdium, Cambridge, Fyzika
martin.gazo ~ trojsten ~ sk
Maťo pracuje na svojom PhD z fyziky a v súčastnosti je aj hlavným organizátorom FX, ktoré kedysi riešil ako stredoškolák. Momentálne sa venuje atómovej fyzike, kde ho zaujímajú najmä many-body javy. Vo voľnom čase rád lieta alebo tancuje.


...

Tereza Prokopová

Terka
5. ročník na University of Edinburgh
tereza.prokopova ~ trojsten ~ sk
Terka je hlavným organizátorom Jarnej školy FX a kreslí nám obrázky do zadaní. Momentálne študuje fyziku na University of Edinburgh.

...

Jerguš Stručka

Jerguš
PhD štúdium na Imperial College London
Jerguš sa počas strednej školy aktívne zapájal v TMF a bol na práve jednom sústredení FKS. Momentálne je doktorandom na Imperial College London kde študuje fyziku teplej hustej hmoty a jadrovej fúzie. Ak si chcete prečítať viac o výskume na ktorom spolupracuje môžete tu.

...

Ján Ondráš

Janči
jan.ondras ~ trojsten ~ sk
Janči bol dlhoročným riešiteľom FX, zúčastnil sa aj na IPhO. Vyštudoval Computer Science na University of Cambridge.

...

Martin Okánik

Maťo
Magisterské štúdium fyziky na Utrecht University
martin.okanik ~ trojsten ~ sk
Martin je bývalým riešiteľom FX. Na strednej škole pochodil rôzne medzinárodné olympiády ako IPhO alebo IAO a taktiež študoval fyziku na Cambridge University a v súčasnosti študuje atmosferickú fyziku na Utrecht University.

Čas poslednej úpravy: 29. november 2022 11:34