FX je podobne ako FKS organizované skupinou nadšených organizátorov (tzv. FKSákov) pracujúcich čisto na dobrovoľnej báze, ktorí sa vo FX komunite nazývajú vedúci. Väčšina z nás sú bývalí riešitelia FKS. FX taktiež ďakuje všetkým bývalým organizátorom, ktorí sa počas predchádzajúcich vyše 10 rokov existencie FX starali o jeho bezproblémový chod.

...

Martin Gažo, hlavný organizátor

Maťo
4. ročník, Cambridge, Fyzika
martin.gazo ~ trojsten ~ sk
Maťo študuje štvrtý ročník fyziky a v súčastnosti je aj hlavným organizátorom FX, ktoré kedysi riešil ako stredoškolák. Momentálne sa venuje atómovej fyzike, kde ho zaujíma najmä many-body fyzika. Vo voľnom čase rád lieta alebo tancuje.

Čas poslednej úpravy: 15. marec 2020 23:08