Zbierku FX vydal Trojsten ako svoju prvú publikáciu v decembri 2009 aj vďaka finančnej podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Okrem toho, že tu ju môžeš nájsť v elektronickej podobe, od marca 2010 sa dá získať aj jej rukolapná knižná verzia. Tá je však momentálne bohužiaľ vypredaná, no kvôli veľkému dopytu plánujeme dotlač. Knihu si už čoskoro budete môcť kúpiť na pravidelných akciách, ktorými sú Fyzikálny Náboj, Matematický Náboj a Akadémia Trojstenu, alebo priamo u nás na FMFI UK v miestnosti F1-229.

Knižka vytlačená vo vydaveteľstve EDIS má 288 strán, rozmery 205 x 147 x 15 mm a krásnu obálku, o ktorú sa postaral Jakub.

V tabuľke pod textom nájdeš všetky materiály súvisiace s knižkou. Ak v knižke nájdeš hocijakú závažnú či menej závažnú chybu, neváhaj nás na ňu upozorniť. Zoznam nájdených chýb budeme priebežne aktualizovať na tejto stránke.

Prajeme Ti príjemné čítanie!

Ďalšie materiály:
O ekvivalencii odporových schém: eos.pdf
Slnečný voz: slnecny_voz.pdf
Špeciálna teória relativity: special_relativity.mp4
Zlý skok do hyperpriestoru: hyperspace_jump.mp4

Čas poslednej úpravy: 10. apríl 2020 20:35