Počet bodov:
Popis:  9b

Maroš má pružinové kyvadlo s tuhosťou \(k\), kde závažie s hmotnosťou \(M\) je súčastne aj magnet zanedbateľných rozmerov s dipólovým momentom \(m\). Takéto kyvadlo by v prázdnom priestore oscilovalo s uhlovou frekvenciou \(\Omega_0 = \sqrt{M/k}\).

Maroš však položil takéto kyvadlo ponad veľkú supravodivú dosku vo vzdialenosti \(h\) od rovnovážnej polohy kyvadla (bez prítomnosti supravodivej dosky). Ako sa zmení uhlová frekvencia ak je dipól zafixovaný tak, že jeho os je vždy orienovaná vertikálne?

(Gravitáciu a magnetické pole Zeme zanedbajte.)

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.