Miesto: Škola v prírode Planinka 02.04. – 07.04.2023
Termín na prihlasovanie: 1.3. 2023
Cena: 100€

Prihlasovanie: TU

Riešenie seminára FX nie je podmienkou k účasti na Jarnej škole FX.

Odborná časť programu bude pozostávať z kurzu matematiky, fyzikálnych prednášok a projektov, ktoré budú zamerané na precvičenie vašich schopností v programovaní fyzikálnych a matematických simulácií. Obtiažnosť každej prednášky bude prispôsobená schopnostiam účastníkov.
Matematická časť bude zameraná na pokročilé matematické metódy používané vo fyzike (derivácie, integrály, zostavovanie a riešenie diferenciálnych rovníc, vektorová analýza, atď.).
Z fyzikálnych prednášok sa môžeš tešiť na zaujímavé témy z mechaniky a príbuzných oblastí (ako napr. teória chaosu), elektromagnetizmu či atómovej fyziky. Nebudú chýbať ani naozajstné špeciality, s ktorými sa na strednej škole nestretneš ako štatistická fyzika, vlnenie či matematická fyzika. Všetky oblasti budú od začiatku rozvíjané pomocou ťažkých problémov, ktoré zvládneš s našou pomocou.
Taktiež budeš mať možnosť nahliadnuť do sveta simulácií a počítačovej fyziky. Nakoniec nebudú chýbať populárne prednášky od ľudí z akademického prostredia pôsobiacich na špičkových zahraničných univerzitách a večery plné hier a príjemných neformálnych debát ;).

Prečo prísť na Jarnú školu FX?

Jozef Bucko

Prial by som všetkým, aby zažili atmosféru Jarnej školy FX. Tvorili ju nielen zaujímavé prednášky a rozhovory, ale hlavne super ľudia, ktorým nechýbala ochota podeliť sa s tým, čo vedia. Naučil som sa mnoho zaujímavých vecí . Niektoré z nich som využil pri súťažiach i štúdiu, ale hlavne mi jarná škola pomohla urobiť veľký krok vpred v chápaní fyziky.

Jozef Bucko, reprezentant Slovenska na IPhO, v súčasnosti študent ETH Zurich

Čas poslednej úpravy: 1. február 2023 11:04