Miesto: ŠvP Bezovec, 13. - 18.4. 2014

Program:

Podrobný program možno nájsť na nasledujúcej adrese.
Odborná časť záhrňala intenzívnu sériu cvičení z programovania, počas ktorej si účastníci mali možnosť vyskúšať rôzne jednoduché až pokročilejšie techniky numerického modelovania a simulácií, niekoľkoprednáškový "krátky úvod" do termodynamiky a štatistickej fyziky spolu s populárnou prednáškou Borisa o jeho práci, molekulovej dynamike. Účastníci získali taktiež ľahký úvod do vysokoškolskej matematiky, ktorý hneď aplikovali na úlohy z FX či na úvode do kvantovej mechaniky na Marikiných prednáškach.

Počnúc prvou Jarnou školou sa stalo pravidlom, že každý večer bol program doplnený zaujímavým príbehom človeka z praxe, ktorý tak účastníkom ukázal niekoľko rôznych smerovaní, ktorou sa môže (aj) po vysokej škole vydať doplnené populárnymi prednáškami na tému aktuálnych vedeckých prác jednotlivých lektorov.

Organizátori

Peter Vanya

Peter Vanya

Vyštudoval fyziku na Imperial College London a v Cambridge, kde teraz v rámci PhD modeluje procesy v palivových článkoch. Na vysokej škole založil Oxbridge Admissions, autor myšlienky Jarnej školy :)

Mária Kieferová

Mária Kieferová

Marika študovala teoretickú fyziku na matfyze. Počas štúdia začala robiť výskum v Centre pre výskum kvantovej informácie (RCQI) na Slovenskej akadémii vied. Dnes je PhD študentkou v Institute for Quantum Computing, Waterloo, Canada a zaoberá sa kvantovými algoritmami.

Boris Fačkovec

Boris Fačkovec

Študoval chemické inžinierstvo na VŠChT v Prahe, molekulové modelovanie na Karlovej Univerzite a má PhD z University of Cambridge na tému modelovania zriedkavých javov v chemickej fyzike. Zaoberá sa nerovnovážnou štatistickou mechanikou, finančným modelovaním, bioetikou a aplikáciou moderných technológií v priemysle.

Jakub Bahyl

Jakub Bahyl

Kubo bol v čase Jarnej školy študentom bakalárskeho stupňa na Matfyze. V súčasnosti píše bakalársku prácu z teórie kondenzovaných látok a supravodivosti pre zmenu na pražskom matfyze ;). Okrem toho má vo FKS pod palcom ďalšie aktivity, ako napr. Náboj.

Čas poslednej úpravy: 1. september 2016 11:14