Miesto: ŠvP Terchová, 29.3. - 3.4. 2014

Program:

Podrobný program možno nájsť na nasledujúcej adrese.
Odborná časť záhrňala intenzívnu prácu v tímoch na praktických projektoch z programovania, počas ktorej si účastníci mali možnosť vyskúšať rôzne jednoduché až pokročilejšie techniky numerického modelovania a simulácií, ktorých výsledok museli nakoniec odprezentovať. Účastníci Jarnej školy mali taktiež možnosť preniknúť do klasického elektromagnetizmu, vektorovej analýzy, variačného počtu a teoretickej mechaniky. Nechýbal niekoľkoprednáškový "krátky úvod" do termodynamiky a štatistickej fyziky spolu s populárnou prednáškou Borisa o jeho práci, molekulovej dynamike. Účastníci si popočítali taktiež zopár úloj z FX či si vypočuli niekoľko populárnych prednášok na témy ako čierny diery, či teória tuhých látok.

Počnúc prvou Jarnou školou sa stalo pravidlom, že každý večer bol program doplnený zaujímavým príbehom človeka z praxe, ktorý tak účastníkom ukázal niekoľko rôznych smerovaní, ktorou sa môže (aj) po vysokej škole vydať doplnené populárnymi prednáškami na tému aktuálnych vedeckých prác jednotlivých lektorov. Nechýbala taktiež debata, či spoločenské hry ;).

Organizátori taktiež ďakujú za prednesené prednášky aj dvom doktoradom z FMFI UK, Samovi Kováčikovi a Ferovi Hermanovi

Materiály z prednášok

Projekty

Projekty na simuláciu fyzikálnych systémov tvorili jadro programu Jarnej školy.

Prednášky

Slová účastníkov Jarnej školy FX

Miroslav Gašpárek

Jarná škola FX posunula moje poznatky o fyzike o niekoľko úrovní dopredu. Okrem toho, že som pochopil mnohým fyzikálnym princípom a naučil som sa množstvo nových vecí, vedomosti získané na Jarnej škole mi dali výborný základ do môjho univerzitného štúdia. Jednoducho, ak sa chcete niečo dozvedieť o reálnej "hardcore" fyzike, tak je Jarná škola FX práve pre vás!

Miroslav Gašpárek, reprezentant Slovenska na IYPT, IPhO a IOAA, v súčasnosti študent Imperial College London

Jozef Bucko

Prial by som všetkým, aby zažili atmosféru Jarnej školy FX. Tvorili ju nielen zaujímavé prednášky a rozhovory, ale hlavne super ľudia, ktorým nechýbala ochota podeliť sa s tým, čo vedia. Naučil som sa mnoho zaujímavých vecí . Niektoré z nich som využil pri súťažiach i štúdiu, ale hlavne mi jarná škola pomohla urobiť veľký krok vpred v chápaní fyziky.

Jozef Bucko, reprezentant Slovenska na IPhO, v súčasnosti študent MFF CUNI

Organizátori

Peter Vanya

Peter Vanya

Vyštudoval fyziku na Imperial College London a v Cambridge, kde teraz v rámci PhD modeluje procesy v palivových článkoch. Na vysokej škole založil Oxbridge Admissions, autor myšlienky Jarnej školy :)

Boris Fačkovec

Boris Fačkovec

Študoval chemické inžinierstvo na VŠChT v Prahe, molekulové modelovanie na Karlovej Univerzite a má PhD z University of Cambridge na tému modelovania zriedkavých javov v chemickej fyzike. Zaoberá sa nerovnovážnou štatistickou mechanikou, finančným modelovaním, bioetikou a aplikáciou moderných technológií v priemysle.

Jakub Bahyl

Jakub Bahyl

Kubo bol v čase Jarnej školy študentom bakalárskeho stupňa na Matfyze. V súčasnosti píše bakalársku prácu z teórie kondenzovaných látok a supravodivosti pre zmenu na pražskom matfyze ;). Okrem toho má vo FKS pod palcom ďalšie aktivity, ako napr. Náboj.

Matej Badin

Matej Badin

Maťo je momentálne študentom druhého ročníka bakalárskej fyziky na matfyze, a organizuje FX. Na nejaké pripadné vedecké výsledky si teda ešte musíte počkať :).

Čas poslednej úpravy: 21. január 2016 14:24