Miesto: ŠvP Piesočná 25.03. - 30.03.2018
Cena: 50 €*
Termín na prihlasovanie: 11.03. 2018

Odborná časť programu bude pozostávať z kurzu matematiky, fyzikálnych prednášok a projektov, ktoré budú zamerané na precvičenie vašich schopností v programovaní fyzikálnych a matematických simulácií. Obtiažnosť každej prednášky bude prispôsobená schopnostiam účastníkov.
Matematická časť bude zameraná na pokročilé matematické metódy používané vo fyzike (derivácie, integrály, zostavovanie a riešenie diferenciálnych rovníc, vektorová analýza, atď.).
Z fyzikálnych prednášok sa môžeš tešiť na zaujímavé témy z mechaniky a príbuzných oblastí (ako napr. teória chaosu), elektromagnetizmu či atómovej fyziky. Nebudú chýbať ani naozajstné špeciality, s ktorými sa na strednej škole nestretneš ako štatistická fyzika, vlnenie či matematická fyzika. Všetky oblasti budú od začiatku rozvíjané pomocou ťažkých problémov, ktoré zvládneš s našou pomocou.
Taktiež budeš mať možnosť nahliadnuť do sveta simulácií a počítačovej fyziky. Nakoniec nebudú chýbať populárne prednášky od ľudí z akademického prostredia pôsobiacich na špičkových zahraničných univerzitách a večery plné hier a príjemných neformálnych debát ;).

* Ak je cena jedinou prekážkou v tvojej účasti na Jarnej škole, tak nás určite kontaktuj na jarna_skola_fx (at) fks . sk. V odôvodnených prípadoch ju prispôsobíme tvojím možnostiam.

Prečo prísť na Jarnú školu FX?

Jozef Bucko

Prial by som všetkým, aby zažili atmosféru Jarnej školy FX. Tvorili ju nielen zaujímavé prednášky a rozhovory, ale hlavne super ľudia, ktorým nechýbala ochota podeliť sa s tým, čo vedia. Naučil som sa mnoho zaujímavých vecí . Niektoré z nich som využil pri súťažiach i štúdiu, ale hlavne mi jarná škola pomohla urobiť veľký krok vpred v chápaní fyziky.

Jozef Bucko, reprezentant Slovenska na IPhO, v súčasnosti študent MFF CUNI

Organizátori a prednášajúci

Martin Gažo

Maťo Gažo

Maťo bol účastníkom alebo vedúcim všetkých doterajších Jarných škôl FX. V súčasnosti študuje fyziku na University of Cambridge a je hlavným organizátorom Jarnej školy FX 2018.

Juraj Májek

Juraj Májek (Jumaj)

Jumaj je druhák na fyzike na MFF CUNI. Bavia ho netradičné prepojenia matematiky a fyziky s inými vedami. Rád si hádže kockou, či už vrámci výskumu alebo spoločenskej hry.

Matej Badin

Matej Badin

Maťo je taktiež jedným z momentálnych vedúcich FKS, študujúci Teoretickú fyziku na magisterskom stupni FMFI UK. Zúčastnil sa všetkých doterajších Jarných škôl, väčšiny z nich však z pozície organizátora.

Jozef Bucko

Jožo Bucko

Jožo v súčastnosti študuje na MFF CUNI 3. rok fyziku a JŠFX bude organizovať prvý raz.

Jerguš Stručka

Jerguš Stručka

Jerguš je tretiak na Imperial College London a študuje fyziku. Pred rokom a pol cez leto stážoval na rovnakej univerzite pod dohľadom Jona Marangosa, kde sa počas stáže venoval novým zdrojom pre meranie attosekundových procesov.

Jakub Bahyl

Kubo Bahyl

Kubo je jedným z vedúcich FKS a je momentálne študentom magisterského stupňa na FMFI UK.

Peter Vanya

Peter Vanya

Peťo je momentálne PhD študentom na University of Cambridge a autor myšlienky Jarnej školy FX.

Adam Škrlec

Adam Škrlec

Adam je momentálne druhák na FMFI UK.

(Zloženie organizátorov sa ešte môže meniť.)

Čas poslednej úpravy: 1. február 2019 0:15