Miesto: RZ Planinka 14.04. - 19.04.2019
Cena: 50 €*
Termín na prihlasovanie: 25.3. 2019

Program: Podrobný program postupne zverejníme.

Odborná časť programu bude pozostávať z kurzu matematiky, fyzikálnych prednášok a projektov, ktoré budú zamerané na precvičenie vašich schopností v programovaní fyzikálnych a matematických simulácií. Obtiažnosť každej prednášky bude prispôsobená schopnostiam účastníkov.
Matematická časť bude zameraná na pokročilé matematické metódy používané vo fyzike (derivácie, integrály, zostavovanie a riešenie diferenciálnych rovníc, vektorová analýza, atď.).
Z fyzikálnych prednášok sa môžeš tešiť na zaujímavé témy z mechaniky a príbuzných oblastí (ako napr. teória chaosu), elektromagnetizmu či atómovej fyziky. Nebudú chýbať ani naozajstné špeciality, s ktorými sa na strednej škole nestretneš ako štatistická fyzika, vlnenie či matematická fyzika. Všetky oblasti budú od začiatku rozvíjané pomocou ťažkých problémov, ktoré zvládneš s našou pomocou.
Taktiež budeš mať možnosť nahliadnuť do sveta simulácií a počítačovej fyziky. Nakoniec nebudú chýbať populárne prednášky od ľudí z akademického prostredia pôsobiacich na špičkových zahraničných univerzitách a večery plné hier a príjemných neformálnych debát ;).

* Ak je cena jedinou prekážkou v tvojej účasti na Jarnej škole, tak nás určite kontaktuj na jarna_skola_fx (at) fks . sk. V odôvodnených prípadoch ju prispôsobíme tvojím možnostiam.

Prečo prísť na Jarnú školu FX?

Jozef Bucko

Prial by som všetkým, aby zažili atmosféru Jarnej školy FX. Tvorili ju nielen zaujímavé prednášky a rozhovory, ale hlavne super ľudia, ktorým nechýbala ochota podeliť sa s tým, čo vedia. Naučil som sa mnoho zaujímavých vecí . Niektoré z nich som využil pri súťažiach i štúdiu, ale hlavne mi jarná škola pomohla urobiť veľký krok vpred v chápaní fyziky.

Jozef Bucko, reprezentant Slovenska na IPhO, v súčasnosti študent ETH Zurich

Organizátori a prednášajúci

Juraj Májek

Juraj Májek (Jumaj)

Jumaja k rozhodnutiu študovať fyziku motivovala práve Jarná škola. Teraz je tretiak na fyzike na MFF CUNI a je hlavným organizátorom Jarnej školy FX 2019. Bavia ho netradičné prepojenia matematiky a fyziky s inými vedami.

Matej Badin

Matej Badin

Maťo študuje Teoretickú fyziku na magisterskom stupni FMFI UK. Zúčastnil sa všetkých doterajších Jarných škôl, väčšiny z nich však z pozície organizátora.

Martin Gažo

Maťo Gažo

Maťo bol účastníkom alebo vedúcim všetkých doterajších Jarných škôl FX. V súčasnosti študuje fyziku na University of Cambridge .

Filip Čermák

Filip bol účastníkom predchádzajúcich troch Jarných škôl FX. V súčasnosti študuje fyziku na University of Cambridge .

Jerguš Stručka

Jerguš Stručka

Jerguš je štvrták na Imperial College London a študuje fyziku. Pred dvomi rokmi cez leto stážoval na rovnakej univerzite pod dohľadom Jona Marangosa, kde sa počas stáže venoval novým zdrojom pre meranie attosekundových procesov.

Adam Škrlec

Adam Škrlec

Adam je momentálne tretiak na FMFI UK.

Martin Okánik

Martin je taktiež bývalým účastníkom Jarnej školy FX a taktiež v súčasnosti študuje fyziku na Cambridge University.

Čas poslednej úpravy: 5. marec 2020 10:50