Počet bodov:
Popis:  9b

Predstavte si nasledujúci model výťahu: kabína s hmotnosťou \(m_1\) a protizávažie s hmotnosťou \(m_2\) sú prevesené na nehmotnom lane dlhom \(L\) cez nehmotné koleso s polomerom \(r\). Vďaka statickému treniu medzi lanom a kolesom je takýto výťah v rovnováhe aj keď \(m_1 \neq m_2\).

  1. Spočítajte minimálnu veľkosť koeficientu statického trenia \(f\), aby výťah nespadol v prípade, že je koleso zafixované brzdou.

Teraz ku kolesu pripojíme motor a požadujeme, aby výťah mohol bez prešmykovania zrýchľovať so zrýchlením \(a\).

  1. Aký musí byť koeficient statického trenia \(f\) v takomto prípade?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.