Počet bodov:
Popis:  9b

Slávny vodotrysk v Ženeve strieka vodu rýchlosťou okolo \(\SI{200}{\kilo\metre\per\hour}\) až do výšky \(\SI{140}{\metre}\). Ak fúka ľahký vánok rýchlosťou \(\SI{1}{\metre\per\second}\), ako ďaleko od zdroja vodotrysku dopadajú vodné kvapky na hladinu? Predpokladajte, že vodné kvapky s polomerom \(\SI{1}{\mm}\) sa sformujú hneď pri vystrieknutí vody z ústia vodotrysku, a potom už mezi sebou neinteragujú. Taktiež po celú dobu predpokladajte laminárne prúdenie vzduchu okolo vodných kvapiek s odporom vzduchu závislým od rýchlosti lineárne ako \(\vec F = - C \vec v\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.