Počet bodov:
Popis:  9b

Jano si chce namontovať na záhradu slnečný panel. Kúpil si \(\SI{10}{\metre\squared}\) panela, no nebol si istý, pod akým uhlom si ho má namontovať. Viete mu poradiť?

  1. Spočítajte najskôr polohu Slnka v priebehu dňa 21.03., ak Jano býva v Nových Zámkoch.
  2. S použitím počítača zistite optimálny uhol, pod akým má Jano namontovať svoj panel, aby vyrobil čo najviac elektrickej energie.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.