Počet bodov:
Popis:  9b

Predpokladajme, že oblak pozostáva z malých (guľatých) kvapiek vody, ktoré sú v priestore rovnomerne rozmiestnené a v pokoji. Jedna kvapka sa zrazu utrhne a začne padať cez takýto oblak a pri každej zrážke s inou kvapkou sa zväčší o jej objem.

  • Ukážte, že zrýchlenie padajúcej kvapky je konštantné a určte jeho hodnotu.
  • Vypočítajte, ako dlho by musela kvapka padať, aby sa ohriala na teplotu \(T_1 = \SI{25}{\celsius}\), ak sa teplota kvapiek v oblaku pohybuje okolo \(T_0 = \SI{0}{\celsius}\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.