Počet bodov:
Popis:  9b

Hurikán sa dá modelovať ako termodynamický stroj pracujúci medzi dvoma teplotami (zem a oblaky). Prenášanou látkou je voda, ktorá sa pri zemi najskôr vyparuje do vzduchu. Potom sú tieto čiastočky vodnej pary vynesené hurikánom do výšky, kde je teplota nižšia a voda začína kondenzovať na kondenzačných jadrách. Cyklus sa dá voľne uzavrieť padaním vody na zem v podobe dažďa.

Vašou úlohou je odhadnúť vzťah pre rýchlosť vetrov v hurikáne v ustálenom stave.

Hint: Začnite tým, že si rozmyslíte, o aký stroj ide. Potom zistite, kde mizne výkon tohoto termodynamického stroja, keď je hurikán v ustálenom stave a na základe toho sa pokúste získať rovnicu pre rýchlosť.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.