Počet bodov:
Popis:  9b

Cez brvno tvaru valca je prehodený špagát (tak, že okolo valce opisuje uhol \(\pi\)), na konci ktorého visí teleso s neznámou hmotnosťou \(m\). Na to, aby teleso nezačalo padať, musíme pôsobiť silou aspoň \(F_1\). Ak chceme teleso zdvíhať, treba pôsobiť silou aspoň \(F_2 > F_1\). Určte neznámu hmotnosť závažia, ako aj koeficient trenia medzi špagátom a brvnom.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.