Počet bodov:
Popis:  9b

Peťo zvažuje kúpu nového ďalekohľadu. Po dlhočiznom váhaní a zvážení finančných možností mu na výber zostali dva ďalekohľady rovnakej konštrukcie. Jeden s priemerom objektívu \(\SI{80}{\milli\metre}\) a ohniskom \(\SI{480}{\milli\metre}\), druhý s priemerom \(\SI{120}{\milli\metre}\) a ohniskom \(\SI{720}{\milli\metre}\). Koľko krát viac hviezd uvidí Peťo vo väčšom z nich, ak v oboch použije rovnaký okulár?

Pozn.: Každý okulár je daný svojou ohniskovou vzdialenosťou a zorným poľom, ktoré dokáže korektne vykresliť. Lacnejšie okuláre majú zorné pole napríklad \(\text{\SI{52}{\degree}}\). Ak okulár v danom ďalekohľade zväčšuje \(\num{100}\times\), uvidíme ním časť oblohy s uhlovým priemerom \(\text{\SI{52}{\degree}}/100 = \text{\SI{0.52}{\degree}}\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.