Počet bodov:
Popis:  10b

Maťa vlastní neúplný RLC štvorsten ako na obrázku. Každý rezistor má odpor \(R = 1\,\mathrm{\Omega}\), každý induktor má induktanciu \(L = 1\,\mathrm{H}\) a kondenzátor má kapacitu \(C = 1 \,\mathrm{F}\).

RLC obvod
Obrázok: Obrázok 1: RLC obvod

Na kondenzátor priniesla náboj \(Q = 1\,\mathrm{C}\). Spočítajte ako bude vyzerať napätie medzi uzlami \(\mathrm A\) a \(\mathrm D\) ako funkciu času.

Bonus: Ako by vyzeral výsledok pre prípad úplneho štvorstena ako na nasledujúcom obrázku? Oba kondenzátory majú rovnakú kapacitanciu \(C=1 \,\mathrm{F}\), ostatné súčiastky sú nezmenené. Maťa v tomto prípade nabije iba kondenzátor medzi uzlami \(\mathrm B\) a \(\mathrm C\) a pozoruje napätie na kondenzátore medzi uzlami \(\mathrm A\) a \(\mathrm D\).

Bonusový obvod
Obrázok: Obrázok 2: Bonusový obvod

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.