Počet bodov:
Popis:  9b

Máme homogénne nabitú tyč dĺžky \(L\). Na priamke danej touto tyčou má vo vzdialenosti \(L\) od jej konca intenzita elektrického poľa veľkosť \(E\). Akú veľkosť má intenzita elektrického poľa vo vzdialenosti:

  1. \(L/7\) od konca tyče,

  2. \(2L\) od konca tyče?

Úlohu riešte škálovaním a superpozíciou viacerých tyčí. Svoj výsledok si overte exaktným výsledkom získaným integrovaním.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.