Počet bodov:
Popis:  9b

Máme gravitačne viazané teleso, napríklad homogénnu guľu. Asi tušíte, že na jej rozdelenie na jednotlivé čiastočky musíme vynaložiť určitú energiu, ktorú nazveme gravitačná väzbová energia. Lenže podľa \(E = mc^2\) by teda potom hmotnosť Zeme mala byť odlišná, ako súčet hmotností jej zložiek. Spočítajte o koľko. (Dbajte aj na znamienko tejto zmeny.)

Je tento výsledok univerzálny, t. j. platí pre rôzne tvary homogénneho telesa? Svoje tvrdenie odargumentujte.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.