Počet bodov:
Popis:  9b

Jerguš si počas práce v laboratóriu všimol experimentánu zostavu ako na obrázku zostava .

Keďže sa fyzikom nestáva často že nájdu v laboratóriu strelnú zbraň, zostava ho veľmi zaujala. Všimol si hlavné komponenty ako napríklad frekvenčne násobený Nd:YAG laser (\(\lambda = \SI{532}{\nano\metre}\)), fotodetektor, ktorý má na výstupe napätie lineárne proporcionálne intenzite svetla, ktoré naň dopadá, alebo delič svetla. Pri riadnom prezrení zbrane si tiež všimol, že jej guľky majú vpredu ploché strieborné zrkadlo.

  1. Vysvetlite, ako by sa dala použiť takáto experimentálna zostava. Použitie taktiež podložte výpočtami a teóriou, aby ste vedeli merané dáta kvantitatívne interpretovať.
  2. Na tejto stránke1 môžete nájsť skutočné namerané dáta z experimentu. V súbore nájdete sériu napätí meraných na fotodetektore v rôznych časoch. Analyzujte tieto dáta a popíšte, čo ste z nich zistili, čo vám nesedí a ako by ste celú situáciu vylepšili. (Hint: Numerická Fourierova transformácia vám dokáže analýzu spresniť a zrýchliť.)
Experimentálna zostava
Experimentálna zostava

  1. https://fks.page.link/fx_rychla_strela_data↩︎

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.