Počet bodov:
Popis:  9b

Ppershing si čítal knihu Rendezvous with Rama od Arthura C Clarke,kde je popísaný zvláštny mimozemský objekt. Ide o cylinder s priemerom \(\SI{16}{\kilo\metre}\) rotujúci raz za \(4\) minúty okolo vlastnej osi. Arthur popisuje správanie sa umelej gravitácie v tomto rotujúcom cylindri, tvrdí, že na okraji má veľkosť okolo polovice veľkosti gravitačného zrýchlenia na Zemi. Táto úloha je však o inom – o atmosfére v takomto objekte. Podla knihy je v strede cylindra nedýchateľná atmosféra (slabý tlak), no kniha udáva aj tlak \(\SI{300}{\milli\bar}\) vo vzdialenosti \(\SI{1}{\kilo\metre}\) od stredu.

  1. Spočítajte ako vyzerá tlak v závislosti od vzdielnosti od stredu. Je atmosféra naozaj nedýchateľná v strede a prijateľná na okraji? Atmosféru modelujte ako izotermickú.

  2. Uvažujte element vzduchu vo výške \(h\), ktorý sa konvekciou posunie o kúsok nahor. Je takáto atmosféra stabilná mechanicky (t.j. vzduch ostane v pokoji) a termodynamicky?

  3. Berúc do úvahy výsledky predošlej časti a zanedbávajúc koeficient prenosu tepla navrhnite lepší model atmosféry. Spočítajte úlohu o mimozemskom objekte s takou atmosférou.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.