Počet bodov:
Popis:  9b

Na obrázku je graf cyklického procesu vykonávanom na neznámom množstve \(n\) dusíka. Graf je v \(T-C\) súradniciach (\(T\) je teplota, \(C\) je tepelná kapacita pri danom procese) znázornený čiarami: \(a\to b\), \(e\to f\), \(c\to b\) a \(e\to d\). Poloha stredu súradnicového systému je neznáma, \(C_d=\SI{1}{\joule\per\kelvin}\), \(C_a=\SI{0.715}{\joule\per\kelvin}\), a pre cyklus platí \[ T_c - T_b = 2 (T_b - T_a) = \SI{200}{\kelvin}\quad\text{a}\quad\frac{p_c}{p_a} = \frac{V_c}{V_a}. \]

  • Určte prácu \(W\) vykonanú za jeden cyklus a efektívnosť \(\nu\).
  • Určte teploty \(T_\mathrm{a}\), \(T_\mathrm{b}\) a \(T_\mathrm{c}\).
  • Narysujte cyklus v \(p\)\(V\) súradniciach a určte \(n\).
Termodynamický cyklus
Termodynamický cyklus

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.