Počet bodov:
Popis:  9b

Juraj sa rozhodol dobyť vesmír na novej rakete poháňanej radiáciou. Na rakete má okno veľkosti \(S\), vnútri ktorého je láva kapacity \(C\) počiatočnej teploty \(T\). Láva stráca teplo iba vo forme radiácie čierneho telesa. Odchádzajúce svetlo poháňa raketu hmotnosti \(M\).

Uvažujte, že raketa ma sférický tvar a je z dokonale odrazivého materiálu. Láva je dokonale čierna a umiestnená vo forme gule v strede rakety.

Na akú konečnú rýchlosť zrýchli Jurajova raketa?

Nájdite rádovo numerickú hodnotu horného ohraničenia najvyššej dosiahnuteľnej rýchlosti, ak by Juraj nadizajnoval svoju raketu optimálne (stačí len sa zamyslieť nad typickými hodnotami parametrov \(C, M, T\)).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.