Počet bodov:
Popis:  9b

Juro pri ceste pozoruje dopravu, ktorá prechádza okolo. Autobusy okolo neho prechádzajú v pravidelných intervaloch každých 5 minút. Autá okolo neho prechádzajú náhodne, pričom za malý čas \(\mathrm{d}t\) je pravdepodobnosť, že okolo neho prejde auto \(\frac{\mathrm{d}t}{\tau}\), kde \(\tau= \SI{5}{\minute}\).

  1. Dokážte, že priemerný počet áut, ktoré prejdú okolo Jura za jednu hodinu je 12.

  2. Aká je pravdepodobnosť, že za náhodne zvolených 10 minút okolo Jura prejde presne \(n\) autobusov? Aká je pravdepodobnosť, že za náhodne zvolených 10 minút okolo Jura prejde presne \(n\) áut?

  3. Aké je rozdelenie pravdepodobnosti veličiny \(\Delta_B t\), ktorá je časom medzi dvomi po sebe idúcimi autobusmi? Aké je rozdelenie tejto veličiny \(\Delta_A t\) pre autá?

  4. Ak prídeme na cestu v náhodnom čase, aké je rozdelenie pravdepodobnosti veličiny \(\delta_B t\), ktorá meria čas do príchodu najbližšieho autobusu? Aké je rozdelenie tejto veličiny \(\delta_A t\) pre autá?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.