Počet bodov:
Popis:  9b

Kubo zbadal v Zürichu zdroj svetla v tvare toroidu s hlavným polomerom \(R\) a priečnym polomerom \(r\) (idealizovaný tvar kruhových žiariviek).i Pri akej vzdialenosti \(d\) roviny toroidu od steny bude na stene viditeľná svetlejšia kružnica a pri akej bude maximum intenzity na predĺžení osi toroidu? Úlohu riešte pre \(r\) oveľa menšie ako \(R\) a aj oveľa menšie ako vzdialenosť \(d\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.