Počet bodov:
Popis:  9b

Xellos si v obchode s ideálnymi fyzikálnymi pomôckami kúpil nekonečne dlhý rovný vodič, ktorým preteká prúd \(I\). Do jeho blízkosti umiestnil do vzdialenosti \(d\) od vodiču náboj veľkosti \(Q\), ktorému udelil rýchlosť \(v\) v smere rovnobežnom s vodičom. Pomôžte Xellosovi nájsť trajektóriu náboja (krivku, po ktorej sa náboj pohybuje).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.