FKS je financovaný z prostriedkov Občianskeho združenia Trojsten.

Sponzormi a podporovateľmi Trojsten, o.z. sú:

Mediálnym podporovateľom FKS je Československý časopis pro fyziku.

Čas poslednej úpravy: 10. február 2016 11:38